مشارکت مشتری راز بهبود فرایند تولید محصول

ساخت وبلاگ
چکیده : سیناپرس: در مطالعه‌ای که توسط محققین ایرانی انجام شده و در دوفصلنامه «توسعه... با عنوان : مشارکت مشتری راز بهبود فرایند تولید محصول بخوانید :
-

سیناپرس: در مطالعه‌ای که توسط محققین ایرانی انجام شده و در دوفصلنامه «توسعه تکنولوژی صنعتی» از انتشارات «پژوهشکده توسعه تکنولوژی» وابسته به جهاد دانشگاهی منتشر شده، تأثیر ﻣﺸﺎرﺖ مشتریان ﺑﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺤﺼﻮلات ﺟﺪﺪ شرکت‌ها مورد ارزیابی واقع شده است.

ﻣﺸﺎرﺖ ﻣﺸﺘﺮی با ایجاد ارزش ﺑﺮای ﻣﺤﺼﻮل ﺟﺪﺪ و اشتراک‌گذاری اﻃﻼﻋﺎت و انجام هماهنگی‌های مربوطه، ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ بهبود ﻓﺮآﻨﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺤﺼﻮل ﺟﺪﺪ می­‌شود.

تبدیل باکتری به کارخانه تولید سوخت...
ما را در سایت تبدیل باکتری به کارخانه تولید سوخت دنبال می کنید

نویسنده : بازدید : 10 تاريخ : يکشنبه 1 بهمن 1396 ساعت: 14:24